Connect with us

การศึกษา

เตรียมความพร้อม! เทศบาลตำบลช่อแฮ จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษาฯ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2562 เทศบาลตำบลช่อแฮ จัด โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษาฯ ของเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยมีนายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ประธานเปิดนายศิริพงค์ วงศ์แสน กล่าวว่าทางเทศบาลตำบลช่อแฮได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครู นักเรียนในพื้นที่ ร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการฝึกซ้อมแผนฯ ดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธี เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.พระธาตุช่อแฮ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในครั้งนี้


Continue Reading
Advertisement