Connect with us

ข่าว

“นายกวชิรพงศ์ โกสิน” ทต.ทุ่งโฮ้ง ด้วยความห่วงใย เป็นประธานเปิดโครงการ คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชุมชนหมู่ที่ 6 ฯ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นประธานเปิดโครงการ คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชุมชนหมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่มเป้าหมาย อสม.และประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่เข้าร่วม

นายวชิรพงศ์ โกสิน กล่าวว่า ทางผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีความห่วงใยพี่น้องปะชาชนทุกช่วงวัย จึงเปิดโครงการ คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชุมชนหมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่มเป้าหมาย อสม.และ ประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่เข้าร่วม

Continue Reading
Advertisement