Connect with us

ข่าว

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ ชื่นชมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ที่จัดให้มีการสืบสานการทอผ้าพื้นถิ่นแต่ละลายทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ชื่นชมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ที่จัดให้มีการสืบสานการทอผ้าพื้นถิ่นแต่ละลายทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งให้สืบสานการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ควบคู่สู่การเรียนรู้ด้วย

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 2567 ที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในงาน “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โดยมี นางสาวปาริชาติ ไชยสถิตย์ ผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ทองกระสัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร สกร. หน่วยงานที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด ที่จะประสานความร่วมมือ ภายใต้แนวทางการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” รวมทั้งเป็นเวทีเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษอย่างสร้างสรรค์ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการทำอาหาร เป็นต้น และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนโยบายทางการศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดให้บุคลากรแต่ละพื้นที่สืบสานการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมและอนุรักษ์การทอผ้าพื้นถิ่นของแต่ละแห่งที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สู่การเรียนรู้ในพื้นที่ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงาน และรางวัลทางวิชาการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้แต่ละอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement