Connect with us

ข่าว

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

ที่บริเวณสวนสาธารณหนองพระแล ตำบลทุ่งยัง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศศิน ดิศวนนท์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการแข่งขันเดิน – วิ่ง ตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE)
ซึ่งกิจกรรม การส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการบันทึกข้อมูลสถิติ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCCให้ประชาชน ให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึงกับประชาชนทุกกลุ่ม อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจในการใช้แพลตฟอร์ม CCC สำหรับการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และบันทึกแต้มจากการสะสมจำนวนก้าวระยะทาง และแคลอรี่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างการแข็งแรง อันเป็นการสอดคล้องกับ 12 เป้าหมายร่วมและตัวชี้วัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวชี้วัดที่ 1 เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย ผ่านกลยุทธ์ 5 อ (ออกกำลังกาย) ชึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการแข่งขัน เดิน – วิ่ง รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

Continue Reading
Advertisement