Connect with us

ข่าว

จังหวัดแพร่ “จัดกิจกรรม” เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่กาดสามวัย และบริเวณถนนไชยบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวนักวิ่ง และนำคณะเดิน-วิ่ง ตามโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพที่แข็งแรง

โดยจังหวัดแพร่ จัดเดิน-วิ่งไปตามเส้นทางจากจุดปล่อยตัวหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ไปตามถนนเจริญเมืองถนนช่อแฮ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราษฎร์อุทิศบริเวณแยกโรงพยาบาลแพร่ และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนยันตรกิจโกศล บริเวณแยกนาแหลม ผ่านถนนไชยบูรณ์ตรงไปยังจุดปล่อยตัว รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร
การจัดกิจกรรมฯ มีรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 274,000 บาท นำเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสได้รับการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ต่อไป

Continue Reading
Advertisement