Connect with us

ข่าว

นครนายก – ปศุสัตว์จัดประกวดควายไทยสวยงาม

Published

on

ผู้สื่อข่าว : อำพล เทียนงาม ผู้สื่อข่าวนครนายก

ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดนครนายก จัดประกวดควายงามจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1

ที่บริเวณตลาดแยกช้าง ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดนครนายก จัดงานประกวดควายงามจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยแกรนด์แชมป์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในงานมะยงชิด มะปรางหวาน เเละของดีนครนายก Fruit & Food Fest 2023 จังหวัดนครนายก โดยมี นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ ปลัดจังหวัดนครนายก นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดนครนายก นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสมพงษ์ สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี ร่วมงานประกวดควายงาม และร่วมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก น้านงค์ เชิญยิ้ม ศิลปินนักแสดงชื่อดัง ร่วมเสวนาประสาควาย และแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ควายไทยให้ใหญ่และสวยงาม ในการตัดสินการประกวดจะใช้กรรมการเพียงท่านเดียวคือ นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ การประกวดสงวนสิทธิ์เฉพาะควายงามในจังหวัดนครนายกเท่านั้น ซึ่งการประกวดครั้งนี้ มีการจัดประกวด จำนวน 4 รุ่น ได้แก่
1.ฟันน้ำนม เพศเมีย สีดำ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แก้วกัลยา จากฟาร์มเพ็ชรฐากูรย์
2.ฟันน้ำนม เพศผู้ สีดำ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพชรทองดี จากฟาร์มเพชรรักฟาร์ม
3.ฟันน้ำนม เพศเมีย สีเผือก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รุ้ง จากฟาร์มควายไทยนครนายก
4.ฟันน้ำนม เพศผู้ สีเผือก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ออมทรัพย์ จากฟาร์มพ่อขุนด่านฟาร์ม

Advertisement

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงควายและประชาชนทั่วไปจำนวนมาก และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญในการเลี้ยงควายงามและต่อยอดพัฒนาควายไทยให้สวยงามตามอัตตลักษณ์ควายไทย การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ และร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าของควายไทยในจังหวัดนครนายก และเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้หันมาเลี้ยงควายงามและอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป …