Connect with us

ข่าว

วัดดังร่วมพสกนิกรและนักท่องเที่ยวปลูกต้นชมพูพันธ์ุทิพย์เทิดพระเกียรติในหลวง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

พระปลัดจิตตพัฒน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดภูสมณาราม เจ้าคณะตำบลปางหมูเขต 2 จัดโครงการปลูกต้นไม้ “ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดภูสมณาราม (ซูตองเป้) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นโดยคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดภูสมณาราม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประเสริฐ จิตพลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.แม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพปรับพื้นที่บริเวณรอบวัด เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ มีท่านวาสนา พูลโภคา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านนายก อบต.ปางหมู ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.อ.ยอดชัย พวงวรินทร์ รอง ผบ.ฉก.ร.7 ปลัดอำเภอ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชกาล นักเรียน พ่อค้าประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงในวาระเฉลิมพระชนม์พรรษา ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ในอนาคตความสวยงามของต้นชมพูพันธุ์ทิพจะออกดอกบานสะพรั่งสวยงามสอดรับกับความสวยงามของสะพานซูตองเป้อีกด้วย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement