Connect with us

ข่าว

ร่วมแรงร่วมใจ !!! ชาวบ้านต.กระต๋อม 3 หมู่ รวมพลังต้านภัยแล้ง สู้ภัยน้ำไหลหลาก ต้อนรับ “พายุวิภา” เพื่อความยั่งยืน

ร่วมแรงร่วมใจ !!! ชาวบ้านต.กระต๋อม 3 หมู่ รวมพลังต้านภัยแล้ง สู้ภัยน้ำไหลหลาก ต้อนรับ “พายุวิภา” เพื่อความยั่งยืน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่อ่างแม่กระต๋อม ม.10 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก มอบหมายให้นายจิตรกร เหล่าชัย ผู้ใหญ่บ้านแม่กระต๋อม ม.6 ,นายสฤษดิ์ ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้านแม่กระต๋อม ม.10 พร้อมกับราษฎร ของ 3 หมู่ ร่วมกันพัฒนาอ่างแม่กระต๋อม และร่วมกันก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบนสปริงเวย์ของอ่างฯ เพื่อเป็นกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้าน

นายสฤษดิ์ ชัยชนะ กล่าวว่า
สืบเนืองจากว่าปีนี้เกิดภาวะฝนแล้งที่ยาวนาน ลำห้วยสาขาต่างๆเหนืออ่างแม่กระต๋อม น้ำได้แห้งเหือดลงไป ทำให้พืชผลการเกษตรของราษฎรที่ใช้น้ำอ่าง 3 หมู่ จำนวนหลายร้อยไร่ได้รับความเสียหาย ผู้นำทั้ง สามหมู่จึงได้ขอรับเงินอุดหนุนของสารสนเทศบริหารจัดการน้ำ ที่มีนายอนุวัธน์ วงค์วรรณ นายยก อบจ.แพร่ ได้อนุมัติเงินงบประมาณช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน 150,000 บาทในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนค่าแรง ให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยไม่ใช้เครื่องทุ่นแรง เพราะอยากให้พี่น้องประชาชนรู้จักคุณค่า รักษาผลประโยชน์ที่ร่วมสร้างร่วมทำ

ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ได้สร้างตามแบบที่ อบจ.ให้มาความยาวของพนัง 20 เมตร กว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.40 เมตร มีท่อระบายน้ำขนาด 0.80.ม.บนสันพนัง สามารถเดินผ่านได้

Advertisement

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะต้อนรับภายุดีเพรสชั่น วิภา มาพอดี หากมีฝนตกลงมามากพอคาดว่าพนังที่สร้างนี้จะกักน้ำ และชลอน้ำไว้ไม่ให้ไหลล้นลงไป
หากมีการเมื่อสร้างพนังเสร็จแล้ว ทางหมอผี ผู้นำทางจิตวิญญาณ ได้นำหัวหมู สุรา ของเซ่นไหว้ ได้แก้บนบอกกล่าวให้เจ้าป่า เจ้าเขาที่รักษาน้ำผืนป่าแห่งนี้

โปรดดลบันดาลให้ฝนตกมาให้มากๆเพื่อจะได้กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคหน้าแล้งชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนและมีความยั่งยืนต่อไป

Continue Reading
Advertisement