Connect with us

การศึกษา

AIS เปิด LearnDi ตั้งเป้าเป็นแพลตฟอร์มกลางในการเรียนรู้ของคนไทย

Published

on

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช , กรรมการบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ระบุว่า ปัจจุบันคือว่ากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะหมดไปแล้วก็ตาม ดังนั้นการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญ หากมองถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่บางครั้ง การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ คือการเปิดพื้นที่ให้พวกเราได้แสดงฝีมือก็จำเป็นที่จะต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การเข้ามาของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ซึ่งที่ผ่านมา AIS มีสิ่งที่เรียกว่า AIS Academy ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 6 ปีที่แล้ว เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร จึดได้มีการพัฒนาเพิ่มเป็น LearnDi by AIS Academy ภายใต้บริษัทใหม่ชื่อ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เกิด เทคโนโลยีทางการศึกษา(EdTech) บนแนวคิด Anywhere Anytime Any Device โดยมี Invent , SEAC , Humanica , Conicle , NEO Academy by CMMU , Beyond Training , Doctor A to Z เป็นพันธมิตร

AIS Academy จัดตั้งขึ้น โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน ให้มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นทางของ AIS Academy ได้ขยายผลสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ “AIS Academy for Thais ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของคนที่ยังต้องการหาความรู้ ทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่การเข้าถึงหลักสูตร หรือคอนเทนต์ดีๆ ยังมีข้อจำกัด เราและพันธมิตรจึงมุ่งมั่นในการลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศผ่านการสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทัน ดึงศักยภาพ จุดแข็งและประสบการณ์ที่มีขับเคลื่อนผ่านบริษัท เลิร์นดิ จำกัด พร้อมกับพันธมิตรในวงการ EdTech ร่วมสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาบุคลากรติดอาวุธทางปัญญาพร้อมนำศักยภาพความแข็งแกร่งสู่ผู้ประกอบการไทย”

ดร.ปรง ธาระวานิช หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ AIS ระบุว่า ปัจจุบันการพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงการสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรขององค์กรถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่ผ่านมาก็มีการใช้งานระบบกับพนักงานของ AIS ว่า 13,000 คน ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นจะต้องทำให้พร้อมต่อการใช้งานในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด คือ ในช่วงเวลาที่เขาต้องการเรียนรู้ และการเรียนรู้ต้องปรับให้เข้ากับแต่ละตัวบุคคลอีกด้วย

“ขณะเดียวกันที่สร้างขึ้นมาจะไม่มีความหมายเลยทางผู้ใช้ไม่รู้ว่าตนเองต้องเรียนรู้อะไร ดังนั้น LearnDi จึงมีการพัฒนาระบบประเมินตนเองเพื่อเรียนรู้จะออกและจุดแข็งของตนเองได้” ดร.ปรง กล่าว

Advertisement

บริษัท เลิร์นดิ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายสู่การเป็น EdTech ด้านองค์ความรู้ชั้นนำของไทย มีวิสัยทัศน์บริษัทเพื่อสร้างคุณค่าด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของผู้คน องค์กร สังคม และประเทศชาติ ให้ก้าวเดินต่อไปอ่ยางมั่นคงและยั่งยืน

Continue Reading
Advertisement