Connect with us

ข่าว

ชวนชม! การแสดงโขน ชุด “พระรามราชสุริยวงศ์” ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป 5 มี.ค.นี้ 4 โมงครึ่ง!

Published

on

การแสดงโขน

เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้ประชาชนคนไทยได้ชื่นชมโดยทั่วกัน กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามราชสุริยวงศ์ โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงาน “พิธีเปิดโครงการสังคีตศาลายา ประจำปี 2564” ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม พร้อมเพิ่มช่องทางให้แฟนโขนทั่วไทย สามารถติดตามชมไลฟ์สดการแสดงโขน ผ่านทางเฟซบุ๊ก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป

โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ มีความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที โดยเรื่องราวตอนนี้เป็นตอนที่พระอิศวรทราบความว่าทศกัณฐ์ได้กระทำการเบียดเบียนเทวดาและมนุษย์โลกให้เกิดความวุ่นวาย จึงมีดำริให้พระนารายณ์และพระลักษมี อวตารลงไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อปราบปรามยุคเข็ญ โดยมีเหล่าเทวดารับอาสาลงไปเกิดเป็นทหารของพระราม หรือพระนารายณ์อวตาร โดยมีทั้งการประพันธ์บทขึ้นใหม่และปรับปรุงจากบทเก่า เป็นตอนที่มีเนื้อหาเรื่องราวสนุกสนานชวนติดตาม มีคติธรรมสอนใจ และสื่อให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามความเชื่อที่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบวงศ์มาจากพระนารายณ์ และยังสอดแทรกความรู้ที่มาของสำนวนไทย เช่น 18 มงกุฎ ที่หมายถึงเหล่าเทวดาที่ขอเกิดมาเป็นวานร 18 มงกุฎ บริวารของพระรามซึ่งมิได้มีความหมายในทางหลอกลวงอย่างที่ใช้กันในปัจจุบันแต่อย่างใด

ติดตามข้อมูลการแสดงเพิ่มเติมได้ ทาง www.bpi.ac.th หรือ เฟซบุ๊กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือ โทร. 02-482-2176 ต่อ 380 , 384 , 386

Advertisement