Connect with us

ข่าว

เทศกาลสร้างบุญ! เทศบาลตำบลช่อแฮ เดินสายถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและสืบทอดพระพุทธศาสนา

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo


เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้อำนวยการ – คณะครู นักเรียน ร.ร.เมืองแพร่, ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมถวายเทียนพรรษาให้กับพระภิกษุสงฆ์ทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ เริ่มจากวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดบ้านใน วัดต้นไคร้ วัดธรรมเมือง วัดสุวรรณาราม วัดป่าแดง วัดหนองแขม และสำนักสงฆ์ยอดใจ

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งถวายเทียนพรรษา มีอานิสงส์ เพราะการถวายเทียนพรรษา เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ
1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

Continue Reading
Advertisement