Connect with us

การเมือง

ปชป. เปิดไลน์แอด หวังแก้ปัญหา “เด็กจบใหม่ ตกงงาน ล้นเมือง” ดึงคนดังแชร์ประสบการณ์

Published

on

ทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ เดินเกมรุกแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่และคนตกงานล้นเมือง ส่งแอปพลิเคชัน “Democrat เรียนจบ พบงาน” @DemTum ช่วยค้นหางานตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ยกระดับเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

(15 มกราคม 2562) พรรคประชาธิปัตย์ จัดงานใหญ่เพื่อเปิดตัวโครงการ “เวียนจบ พบงาน” โดยมีแอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงงานที่ฝึกงานและการยกระดับทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับยุค Digital Transfoation ได้ง่าย ๆ ผ่าน @DemTum ขึ้นมาให้กับคนไทยทุกคนเพราะตระหนักถึงปัญหาในการขาดแรงงานฝีมือในเมืองไทย ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ผลกระทบจาก Digital Transformation ทำคนว่างงานในไทยมากกว่า 4 แสนราย

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มีจำนวนผู้ว่างงานในไทยมากกว่า 4 แสนราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาของตลาตงานยุคเก่าที่ประสบผลกระทบจากยุคของ Digtal Transfomation ที่ทำให้ผู้ประกอบการน้อยใหญ่ต่งมองหาแนวทางในการทำให้ธุรกิจเติบโตและขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ และเริ่มนำนวัตกรรมการเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ส่งสร้างผลกระทบต่อแรงานเดิมที่ปรับตัวไม่ทัน ต้องตกงานกันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีแรงงานที่ประสบปัญหาว่างงานอยู่มาก รวมถึงนักศึกษาใหมที่จะจบออกมาแล้วจะพบปัญหาเดียวกัน ซึ่งถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรหาทางแก้ไข จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานที่มีความต้องการคนคุณภาพที่พร้อมรับกับการพายุครั้งใหญ่จาก Digital Transformation & Disruption

Advertisement

ดังนั้นเพื่อให้เรื่องนี้ไม่ลุกลามเป็นปัญหา ซึ่งจะกลายเป็นกำแพงหนาของการพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดแนวคิดสร้างคนที่มีคุณภาพอย่างจริงจัง โดยทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตั้งโครงการ เวียนจบ พบงาน’ เพื่อเสริมสร้างให้มีแรงงานคุณภาพเพียงพอต่อตลาดงานอย่างเร่งด่วน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมหลักที่เป็นหัวใจสำคัญ ก็คือการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Democrat เรียนจบ พบงาน” คือที่มาของการจัดกิจกรรมนี้ที่ต้องมีแอพพลิเคชั่นนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทีมเศรษฐกิจทันสมัย ที่มีนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ เป็นหัวหน้าทีมหรือเป็นประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งพบความจริงว่า ปัจจุบันนี้เรายังมีคนที่ตกงานอยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้งประเทศมีตัวเลขประมาณ 400,000 คน ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ เด็กที่เรียนจบจำนวนไม่น้อยในแต่ละปียังหางานทำไม่ได้จึงเป็นที่มาที่เรามานั่งคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะหาช่องทางให้น้องๆที่เรียนจบได้มีโอกาสพบกับงานจึงเป็นที่มาของแอพพลิเคชั่นนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชธิปัตย์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แม่ทัพใหญ่ของโครงการ ทุ่มเทและทุ่มทำอย่างตั้งใจ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขาดแรงงานฝีมือ และการสร้างทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ใช่งานของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมือง ภาคประชาชนและ NGOs ทีจะต้องร่วมมือกันช่วยสร้างคนที่มีคุณภาพ ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่แค่แรงงานยุคเก่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบรรดานักศึกษาจบใหม่ที่พบปัญหาเดียวกัน จากระบบการศึกษาเดิมที่อาจจะขีดกรอบให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้รับประสบการณ์ที่ควรจะเป็นในโลกของงานยุคนี้ เฉกเช่นเดียวกันกับในหลายบริษัทเองก็ขาดแรงงานฝีมือดีโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่จะทำให้ระบบนิเวศน์ของตลาดงานไทยเดินหน้าไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การที่นักศึกษา(คนรุ่นใหม่จะเรียนจบแล้วพบงานได้นั้น ต้องผ่านการฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการยรู้นอกห้องเรียน ก่อนที่จะเรียนจบ บริษัทผู้ประกอบการเองก็จะได้ประโยชน์จากการได้เด็กฝึกงานมาช่วยกิจการและได้ดูศักยภาพการทำงานในสนามจริงเรียนรู้นิสัยใจคอของเด็กระหว่างฝึกงานด้วย เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจการจ้างงานในอนาคตได้ แต่ปัจจุบันนี้ นักศึกษาหลายคนยังไม่สามารถหาที่ฝึกงานที่ดีได้ และผู้ประกอบการเองก็ไม่สามารถรู้จักความลามารถที่แท้จริงของคนสมัครงานใหม่ๆ ดังนั้นการมาพบกัน (matching) ในช่วงเวลาก่อนนักศึกษาจะเรียนจบจึงเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนักศึกษาอาจมีรายได้เสริมระหว่างเรียนอยู่ได้อีกด้วย

Advertisement

อย่างไรก็ตามแม้ทุกวันนี้โลกจะถูกเขย่าด้วยเทคโนโลยี แต่โลกยังต้องขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ เพราะถึงแม้เทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและผลิตผลใหม่ๆ ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่หุ่นยนต์ยังไม่สามารถชนะคนได้ในเร็ววัน เช่น วิชาชีพที่ต้องใช้ความเข้าใจ ความซับซ้อนทางความคิด การใช้หัวใจในการบริการ เช่น อาชีพที่ปรึกษาการลงทุน อาชีพงานบริการต่าง ๆ และอีกหลากหลายอาชีพที่ต้องใช้ Human Touch หรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล ซึ่งต่อให้ในอนาคตหุ่นยนต์จะทำได้ แต่ก็ไม่มีเสน่ห์เท่ามนุษย์

“Democrat เรียนพบ พบงาน” @DemTum ใช้งานง่ายแค่ Add ไลน์เป็นเพื่อน ใช้ Ai คอยวิเคราะห์และประมวลผล

แอปพลิเคชัน @DemTum ที่ถูกพัฒนาโดยทีมเศรษฐกิจของพรคประชาธิปัตย์ ทำงานผ่านระบบของ LINE เพียงแค่พิมพ์ @DemTum จะค้นเจอชื่อ “เรียนจบ พบงาน” จากนั้น Add เป็นเพื่อน แล้วสามารถส่งประติ ส่ง CV หรือ Resume ไปได้เลย ซึ่งการใช้งานก็หมือนการแชพไลน์ทั่วไป แต่ทุก ๆ การแชท ทุก ๆ คำถามจะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ (Ai) คอยวิเคราะห์และประมวลผลบทสนทนาของผู้ใช้และตอบสนองโซลูชั่นต่าง ๆ ได้อย่างตรงความต้องการ เช่น “อยากหางาน / อยากฝึกงาน” ระบบจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้ไปหาสิ่งที่ต้องการได้ทันที ตั้งแต่การเทรนนิ่ง การจัดหางาน มีคอร์สเวิร์คช้อป แหล่งงาน (แบบเต็มเวลาและพาร์ทไทม์) แหล่งฝึกงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยอัพเดท Skill ของผู้ใช้งานความพิเศษของ @DemTum คือการได้รับความร่วมมือจาก ‘Career Visa Thailand’ บริษัท วิสาหกิจชื่อดังระดับโลก (ด้านการแนะแนววิชาชีพระดับโลก) ที่มีศักยภาพในการยกระดับฝีมือแรงงาน ซึ่งได้มาตั้งสำนักงานที่ประเทศไทย รวมถึงบริษัทVoxy แอปฯ การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีการนำระบบ AI เข้ามาช่วยเหลือผู้ใช้งานให้เลือกโหมดการใช้ภาษาได้ตามประเภทของความต้องการมาร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการ เรียนจบ พบงาน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้กับตลาดงานของคนไทยในยุคนี้ได้มากยิ่งขึ้น

เปิดตัวโครงการยิ่งใหญ่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

โครงการ ‘เรียนจบ พบงาน’ ได้รับการตอบรับจากผู้คนในหลากหลายวงการที่พร้อมมาร่วมแซร์ ประสบการณ์และสรางแรงบันดาลใจในการปรับตัวเพื่ออยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมากมาย อาทิ เฌอปราง แก้ว ตาหวาน BNK48/อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับหนังพันล้าน/ต่ ภพธร นักร้อง นักแสดง นักแต่งเพลง/โด่ง พีรพงศ์ ผู้ก่อตั้ง Origin Property/ เมย์ ผู้ก่อตั้ง Afterบ ร้านขนมชื่อดัง/กอง พณชิต นายกสมาคม Startup / เอ็ม ผู้ก่อตั้ง CareerVisa Thailand แนะแนวอาชีพมือโปร หนึ่ง ปรมินทร์ อินโสม coding ตัวท็อป ผู้ก่อตั้ง Satang Pro พร้อมด้วยผู้บริหาร / เจ้าของกิจการ และ HR บริษัทชั้นนำในสายต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้าร่วมกับโครงการ เรียนจบ พบงาน’ และแอปพลิเคชัน @DemTum เพื่อสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ในแง่ของตลาดงานยุคใหม่ รวมถึงการเปิดหาแรงงานที่หลากหลายอีกมากมาย เช่น กลุ่มเซ็นทรัล / กลุ่มสยามพิวรรธน์/ HUAWE / WHA / กลุ่มธนาคารใหญ่ของไทย / กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บีกริม/ สยามพารากอน/ ไอคอนสยาม / ปตท. ) แบล็คแคนยอน/ มิลเลนเนี่ยมออโต้กรุ๊ป ฯลฯ

Advertisement

โครงการ “เรียนจบ พบงาน” โดยทีมเศรษฐกิจ พรคประชาธิปัตย์ เปิดกว้างแก่น้อง ๆ นักศึกษาทั่วประเทศและรวมถึงอีกหลายทนที่กำลังประสบภาวะตงาน หากต้องการเดินหนำต่อในยุค 40 สามารถเข้าใช้บริการ @DemTum ในแอพลิเคชั่น LINE ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เรียนจบ แล้วพบงาน ไม่ตกงาน!!