Connect with us

ข่าว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Published

on

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับ รศ.ดร.ฤกษ์ชัย เป็นชาวจังหวัดระนอง เรียนจบ ปวช. จาก วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดระนอง แล้ว ก็มาเรียนต่อ ปวส. ที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคใต้ หลังจากนั้นเรียนต่อสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี เรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยและได้ทุนเรียนต่อปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กระทั่งจบปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระหว่างเรียนต่อปริญญาเอกนี้เอง ที่ รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในฐานะอาจารย์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543

“มาในปี 2547 ได้เป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานคอมพิวเตอร์ งานระบบไอทีในมหาวิทยาลัย เขียนหนังสือแต่งตำรา พร้อมไปกับทำงานบริหารและเรียนปริญญาเอกไปด้วย กระทั่งต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีดำริจะก่อตั้งคณะไอทีหรือคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2550 จึงถูกทาบทามให้เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเป็นรองคณบดีทางด้านฝ่ายวิจัย และถูกเสนอชื่อให้รักษาราชการแทนอธิการบดี ก่อนจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคนปัจจุบัน

Advertisement
Continue Reading
Advertisement