Connect with us

บทความ

สำรวจ 8 ขั้นตอนการทำ “SEO Audit” จากบริษัทรับทำ SEO

Published

on

ในปัจจุบันบริษัทรับทำ SEO นั้นมีให้บริการด้าน SEO ที่หลากหลาย และหนึ่งในนั้นคือการทำ SEO Audit โดย SEO Audit คือ  กระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์ เพื่อค้นหาถึงปัญหาและความบกพร้องทางเทคนิค และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ SEO หลักๆ แล้วการทำ SEO Audit นั้นคือการตรวจสอบเว็บไซต์ เพื่อดูว่าเว็บไซต์นั้นมีประสิทธิภาพต่อเครื่องมือค้นหาอย่าง Google หรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทรับทำ SEO จะมีกระบวนการ SEO Audit เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน SEO รวมถึงวางแผนเพื่อพัฒนาการปรับปรุงเว็บไซต์โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การวิเคราะห์คีย์เวิร์ด (Keyword Analysis)

Advertisement
 • ตรวจสอบและเลือกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสินค้าบริการ
 • ตรวจสอบคีย์เวิร์ดที่ได้รับความนิยมและมีความคุ้มค่าในการแข่งขัน

2. On-Page SEO

 • ตรวจสอบความสอดคล้องของคีย์เวิร์ดในส่วนต่างๆ เช่น เนื้อหา, URL, Meta Tags, และ Heading Tags
 • ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าหรือบริการในหน้าสินค้าว่ามีการใช้คีย์เวิร์ดและคำค้นหาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์หรือไม่
 • ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปภาพและขนาดไฟล์ รวมถึงการใส่ Alt text ให้กับรูปภาพและ VDO

3. Off-Page SEO

 • ตรวจสอบและปรับปรุงลิงค์ภายในและลิงค์ภายนอก
 • ตรวจสอบความเกี่ยวข้องและคุณภาพของ Backlink ที่เชื่อมโยงกลับเข้ามาสู่ยังเว็บไซต์

4. ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ (Page Speed)

 • ตรวจสอบความเร็วในการโหลดหน้าเว็บในทุกหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นั้นโหลดด้วยความรวดเร็ว
 • ตรวจสอบปัญหาที่อาจทำให้หน้าเว็บโหลดช้า เช่น ขนาดไฟล์รูปภาพใหญ่เกินไป, การใช้งานสคริปต์ที่หนักเกินไป เป็นต้น

5. โครงสร้างเว็บไซต์และการเข้าถึง

 • ตรวจสอบโครงสร้างของเว็บไซต์และการเรียงลำดับเมนู เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย (User Friendly)

6. การใช้โซเชียลมีเดีย

 • ตรวจสอบการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ ในการโปรโมตสินค้าหรือบริการ และไม่ลืมที่จะสร้างลิงก์กลับมาบนเว็บไซต์หลัก
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องในการใช้แฮชแท็ก (Hashtag) และสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

7. ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

 • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเว็บไซต์ เช่น การตั้งค่า SSL Certificate, การแสดงข้อมูลติดต่อ, และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัย

8. การวัดและวิเคราะห์ผล

 • ใช้เครื่องมือวัดผล SEO เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความสำเร็จของเว็บไซต์ หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงและการทำ SEO Audit เสร็จแล้ว

เห็นได้ชัดเลยว่าการทำ SEO Audit ที่เป็นหนึ่งในบริการของบริษัทรับทำ SEO นั้นเป็นกระบวนการสำคัญที่มีส่วนช่วยให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำ SEO และการทำ SEO Audit นั้นยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาที่สูงขึ้น ช่วยให้ Google จัดอันดับคะแนนให้กับเว็บไซต์ได้มากขึ้น และมีโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และช่วยปิดยอดการขายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจอีกด้วย

Continue Reading
Advertisement