Connect with us

ข่าว

บุญโชติ ยาสกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.เบอร์ 1 เขต 2 อ.ลอง ลงพื้นที่ ตำบลบ้านปิน ต้าผามอกและเวียงต้า

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งส.อบจและนายกอบจ.แพร่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายของผู้สมัครฯ ซึ่งในแต่ละท่านนะคนก็เข้าไปเคาะประตู เพื่อแนะนำตนเองในรอบที่ 2 ที่ 3 กันอย่างเต็มที่ ในส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่มีตำบลบ้านปิ่น ต้าผามอกและเวียงต้า “นายบุญโชติ ยานสกุล” ผู้สมัคร ส.อบจ.เบอร์ 1 จิตอาสารับใช้พี่น้องประชาชนในเขตนี้ แต่พวกปากเคาะประตูแนะนำตนเองเพื่อขอคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

จากการตรวจเช็คกำลังคะแนนเสียงของ “นายบุญโชติ ยานสกุล” เบอร์ 1 เขต 2 ประชาชนทุกตำบล ฝากความหวังไว้กับนายบุญโชติ และจะเลือกนายบุญโชติ เบอร์ 1 ของเขตนี้ เพราะที่ผ่านมาได้เห็นสีไม้ลายมือในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาสมัยหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ถึงแม้มีผู้สมัครหลายท่านหลายคน แต่ชาวบ้านจะเลือกนายบุญโชติ ยานสกุล เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตนี้เพื่อประสานงานกับอบจ.แพร่ และเลือก “นายอนุวัธ วงศ์วรรณ” เบอร์ 1 เป็น นายก.อบจ.แพร่ เพื่อขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน “เลือกม่าหินเกิดกับต่า” ประสานงานเก่าต่องานใหม่

Advertisement
Continue Reading
Advertisement