Connect with us

ข่าว

“มนุษย์มือบอน” แอบเผาป่า ขณะที่จังหวัดแพร่ระดมทุกฝ่ายตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า อย่างเข้มข้น

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ตามที่จังหวัดแพร่มีมาตรการเกี่ยวกับไฟป่าหมอกควันคือห้ามเผาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น ในทุกพื้นที่มีการเข้มงวดกวดขัน โดยการตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่าแทบทุกพื้นที่ แต่ยังมีคนพฤติกรรมที่สังคมรับไม่ได้ ยังแอบเผาป่าไม่ทราบวัตถุประสงค์ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณป่าห้วยถ้ำ ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายกฤษดา อินทราวุธ กำนันตำบลวังหงส์ในฐานะประธานป่าชุมชนจังหวัดแพร่ และหัวหน้าชุดดับไฟป่าตำบลวังหงส์พร้อมชุดดับไฟป่าตำบลวังหงษ์พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังหงส์ น้ำรถน้ำออกดับไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าบริเวณกว้าง ในที่สุดก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

สำหรับแต่ละพื้นที่ของจังหวัดแพร่ มีการระดมการคัดกรองคนเข้าป่า เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ชุดปฎิบัติการไฟป่าและหมอกควัน ม.3 ต.บ้านปง นำโดยนายชุมพล เสาร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย ผช, ผรส, ชุดชรบ,อปพร ได้ออกตั้งด่านจุดคัดกรองคนเข้าป่าในเขตพื้นที่ป่า ต.บ้านปง โดยมี นายหัตถวุธ มาเอียด ปลัดอำเภอสูงเม่น ซึ่งเป็นปลัดประจำตำบลบ้านปง พร้อม อส เข้าร่วมตั้งจุดคัดกรองในครั้งด้วย ณ ที่ปากทางเข้าน้ำตกหินเหลี่ยมตาดซาววา ม. 2 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่

ที่ตำบลบ้านถิ่น ฝ่ายปกครองบ้านถิ่นพร้อมจิตอาสา โดยการนำของนายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างจุดสกัดการเข้าป่า และทำเป็นที่ทำการ ตั้งจุดตรวจตำบลบ้านถิ่นด้วย ที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ นายนรินทร์ งาต้นนายบรรเจิด ดวงดาว ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวฝาย พร้อมผู้ช่วยและชรบ ต.หัวฝาย ชุดปฏิบัติการไฟป่าและหมอกควัน ตั้งจุดคัดกรองผู้จะเข้าป่า ณ อ่างแม่มาน ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ส่วนที่ตำบลนาพูนอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่หมู่ 3 ต.นาพูน จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ในส่วนฝ่ายป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยการนำของนายพิทักษ์ ยาโพธิ์ กำนันตำบลป่าแมต นายวีระชัย กุยคำ หัวหน้าชุดดับไฟป่าร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ พร 8 ห้วยขมิ้น และเจ้าหน้าที่ดอยผากลอง 1 ร่วมตั้งจุดคัดกองคนหาของป่าและรับแจ้งขอเข้าพื้นที่ป่าในเขตตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ในส่วนท้องถิ่น ที่เทศบาลตำบลช่อแฮ นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯ ทต.ช่อแฮ นำรถใช้รถบรรทุกน้ำ 5,000 ลิตร ออกฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ และล้างวัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ และในวันพรุ่งนี้ทางวัดพระธาตุจอมแจ้งจะมีงานประจำปีด้วย

Continue Reading
Advertisement