Connect with us

ข่าว

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ “เปิดการอบรม” ให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพอิสระให้มีการออมและประกันตนตามมาตรา 40 ที่ ต.น้ำชำ อ .สูงเม่น

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ บ้านเลขที่ 122/1 หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางศิรัณ ธีรทัศน์ธำรงค์ ประกันสังคมจังหวัดแพร่ และทีมงานมาตรา 40 ลงพื้นที่สร้างหลักความมั่นคงให้กับชุมชนภายใต้ “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2567”

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงสิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนและบุคคลทั่วไปจะได้รับการคุ้มครองประกันสังคม และรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รวมทั้งให้บริการรับชำระเงินสมทบ โดยมี นายพรเทพ เรือนไชย เครือข่ายประกันสังคมจังหวัดแพร่ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ฯ และมีเจ้าหน้าที่รพ.สตน้ำชำให้ความรู้ด้านยาเสพติด

ทั้งนี้มี นายสำราญ กองโกย นายกอบต.น้ำชำ กำนันบรรจบ จินดาขัดกำนันตำบลน้ำชำ , นางธัญญาลักษณ์ รัตนกันทา หมู่ที่ 3 ,นายยิ่งยง อุณหนันท์ หมู่ที่ 4 นายกฤษดา ถุงคำ หมู่ที่ 5 นางศรีสุดา พิศพันธ์ หมู่ที่ 7 นาง กุสุมา แก้วเจริญวัฒน์ หมู่ที่ 12 นาย สมชาย กองทอง หมู่ที่ 13 นายทักษิณ สืบแสงจันทร์ หมู่ที่ 15 ที่มาร่วมพิธีเปิดและเป็นกำลังใจ

Continue Reading
Advertisement