Connect with us

ข่าว

จังหวัดแพร่ “เร่งฟื้นฟู” เยียวยาแก้ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 5 อำเภออย่างเร่งด่วน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายสายัณห์ กาวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตั้งสะพานแบริ่ง ที่บ้านอิม หมู่ที่ 5 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อใช้ทดแทนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสะพานคอนกรีตเดิมถูกกระแสน้ำพัดต่อหม้อสะพานทรุดตัว ตั้งแต่วันที่ 29 กย.66 ที่ผ่านมา โดย ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย ร่วมกับ สนง.ปภ.จ.แพร่ ได้เร่งประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างสะพาน ได้ความยาว 24 เมตร คิดเป็นเนื้องานได้ 60% ซึ่งคาดว่าจะตามกำหนดทันตามกำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่

ส่วนการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ บ้านแม่ยุ้น ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานแพร่ ประสานทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำเครื่องจักรกล เข้าซ่อมแซมสันอ่างเก็บน้ำแม่แย้ ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลล้นข้ามสันอ่างและกัดเซาะพังทลาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ก่อนที่จะมีฝนตกหนัก มาอีกรอบ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ควบคู่ไปกับการระบายน้ำออกจากอ่างฯ อย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Continue Reading
Advertisement