Connect with us

ข่าว

สไมล์ ไมเกรน และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เชิญชวนร่วมงาน เสวนา “ใส่ใจ ไมเกรน Migraine Matters”

Published

on

ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย รพ. จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และ  สไมล์ ไมเกรน ชุมชนชาวไมเกรนออนไลน์  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน เสวนา “ใส่ใจ ไมเกรน Migraine Matters” ซึ่งจัดในวันที่  23 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ โถงอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากสมองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสมองและโรคปวดศรีษะ พร้อมรับฟังคำตอบจากข้อสงสัย ตลอดจนได้พบปะกับผู้ที่มีปัญหาจากโรคไมเกรน คุณ วิศาล ดิลกวณิช นักข่าวฝีปากกล้ากับเส้นทางทางอาชีพมือถือไมค์ ไฟส่องหน้าที่จะมาแชร์ประสบการณ์การเกิดโรคไมเกรน ทั้งการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้รอดจากอาการไมเกรน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Booth สู้โรคไมเกรน อาหารพิชิตไมเกรน การดูแลตัวเองให้ชีวิต ปลอดปวดหัว สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://shorturl.at/alB06

Advertisement