Connect with us

ข่าว

แม่เมืองแพร่สั่งสนธิกำลัง”สยบไฟป่า” ในพื้นที่ดอยสูง ตำบลสวนเขื่อนฯขอสนับสนุนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองทัพบก สนับสนุนฮอลิคอปเตอร์

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ตามที่จังหวัดแพร่ได้เกิดไฟไหม้ป่าที่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในพื้นที่สูงชัน โดยมีการสนธิกำลังจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ,หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแพร่, ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) เพื่อควบคุมไฟป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน สบอ.13 และพื้นที่ใกล้เคียงในท้องที่ตำบลสวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ โดยนายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแพร่, ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) ร่วมสนธิกำลังเพื่อควบคุมไฟป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน สบอ.13 และพื้นที่ใกล้เคียงในท้องที่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เสือไฟ), เขตห้ามล่าฯ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแพร่ กำนัน ผู้ใหญบ้าน อาสาสมัครฯ โดยมีนางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานปล่อยแถวและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจลงทะเบียนเข้าพื้นที่ป่าตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่และในช่วงบ่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายวัฒนาสาคร หัวหน้าป้องกันบรรเทาสารภัยจังหวัดแพร่ เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับกองทัพบก สนับสนุนฮอลิคอปเตอร์ (ปภ.KA 32-01) ปฏิบัติการดับไฟป่าให้แก่จังหวัดแพร่ ตามคำร้องขอของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในพื้นที่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ ฯ ซึ่งชุดปฏิบัติการดับไฟป่าภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงเนื่องจากเป็นภูเขาและยอดดอยสูง ฮอลิคอปเตอร์ ปฏิบัติการดูดน้ำ น้ำและทิ้งน้ำดับไฟป่าจำนวน 10 เที่ยว สามารถดับแนวไฟป่าเป็นระยะทางประมาณ 4000 เมตร ป้องกันพื้นที่ป่าได้กว่า 500 ไร่ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากเรื่องดังกล่าว ชาวแพร่ที่ทราบเรื่องต่างชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดับไฟในพื้นสูงได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับพี่น้องชาวแพร่อีกต่อไป

Continue Reading
Advertisement