Connect with us

ข่าว

จิตอาสา มทบ.32 ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับพี่น้องประชาชน และเด็กด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดาร บ้านแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Published

on

-เมื่อวันที่ 24 มกราคม .2566 เวลา13.30 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 และ จิตอาสา พระราชทานกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดจองคา ช่วยกันนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ที่ ผู้มีจิตศรัทธาและพี่น้องชาวจังหวัดลำปาง ร่วมบริจาค ได้แก่ เครื่องอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์การเรียนการสอน ยาสามัญประจำบ้าน นำไปมอบให้ เป็น”ของขวัญปีใหม่ จากน้ำใจชาวลำปาง ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน และเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร บ้านแม่ตื่น อ.อมก๋อย จังหวัดเขียงใหม่ โดยจัดยานพาหนะ และกำลังพล ช่วยทำการขนย้ายสิ่งของดังกล่าว เพื่อร่วมกันแสดงออก ถึงความรัก ความห่วงใย ของหน่วยทหาร ที่มีต่อพีน้องประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดาร ณ วัดจองคา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Continue Reading
Advertisement