Connect with us

ข่าว

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดการประชุมคณะทำงาน “ลำปางเป็นเมืองอัจฉริยะ” (Lampang Smart City)

Published

on

วันที่ 7 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุม คณะทำงาน “ลำปางเป็นเมืองอัจฉริยะ” (Lampang Smart City) ครั้งที่ 1/2566

ที่ประชุมฯ ได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนลำปางเมืองอัจฉริยะและแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป ตามข้อเสนอโครงการฯ ที่เสนอขอรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ และมีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการฝึกอบรมภายใต้โครงการยกระดับความรู้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนสู่การขับเคลื่อนศักยภาพเมืองลำปางอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะต่อไป

Continue Reading
Advertisement