Connect with us

ข่าว

สุโขทัย เทศก๋าลของกิ๋นลำ วัฒนธรรมจาวเหนือ ของดีอำเภอทุ่งเสลี่ยม

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ฤดี ธนวณิชย์วรชัย ผู้สื่อข่าวสุโขทัย

เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม จัด“เทศก๋าลของกิ๋นลำ วัฒนธรรมจาวเหนือ ครั้งที่ 13” ณ ลานกีฬา เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน

นายภาณุวิชญ์ จองป้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลี่ยม กล่าวว่า งานเทศกาลอาหารและของดีอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยใช้ชื่องานว่า “เทศก๋าลของกิ๋นลำ วัฒนธรรมจาวเหนือ ” ของเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 มีขบวนแห่วัฒนธรรมแบบชาวล้านนา ขบวนแห่หลวงพ่อศิลา และหลวงพ่อทองคำ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม การแสดงปราสาทไหว จากกลุ่มสตรี จำนวน 113 คน การออกร้านอาหารทั้งอาหารพื้นถิ่น อาหารชาวเหนือ กว่า 80 ร้านค้า มาจำหน่าย ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อาหารพื้นเมือง ของชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม ที่มีมากมายหลายรสชาติ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะพื้นบ้านที่ดีของอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้คงสืบไป และยังเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจำหน่ายสินค้า หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล และการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นเมืองที่สด สะอาด ถูกหลักอนามัย เป็นการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งเสลี่ยม อีกด้วย
การจัดงานในครังนี้ มีนักท่องเที่ยวและชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก อย่าลืมไปเที่ยวงาน “เทศก๋าลของกิ๋นลำ วัฒนธรรมจาวเหนือ” ของดีอำเภอทุ่งเสลี่ยม ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ ลานกีฬา เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement