Connect with us

ข่าว

นอภ.พิชัย​ อุตรดิตถ์​ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตาเผาขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตาเผาขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อโดยการคัดเเยกขยะ เเละเผาขยะ ในเครื่องเผาขยะไร้ควัน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะเปียกบริเวณเตาเผา จากปกตินำขยะเปียกไปตากแห้งก่อนทำการเผา จึงแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการโดยการทำหลุมขยะเปียกในบริเวณเตาเผาขยะแทน เพื่อลดโลกร้อน มุ่งสู่จังหวัดสะอาด ลดภาระงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งขยะเปียกสามารถย่อยสลายกลายเป็นสารปรับปรุงดินและนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ ณ เตาเผาขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Advertisement
Continue Reading
Advertisement