Connect with us

ข่าว

นายอำเภอสอง พร้อมด้วยพัฒนาการ อ.สองฯ ร่วมมอบผ้าห่มและถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ปันสุข” ปี พ.ศ. 2563

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง พร้อมด้วยนางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.สอง และนางวันเพ็ญ บุญยืน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสอง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลเตาปูน ผู้ใหญ่บ้านและอสม.บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง ร่วมมอบผ้าห่มและถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ปันสุข” ปี พ.ศ. 2563 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยโครงการหนาวนี้ คนแพร่ปันสุข

วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้ ปี 2562 และครัวเรือนที่มีฐานะยากลำบากในพื้นที่ เช่น ผู้สูงอายุ/ชรา/พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง
กลุ่มเป้าหมาย มีจำนวนทั้งหมด 10 ครัวเรือน ได้แก่ ม.5 ตำบลเตาปูน จำนวน 2 ครัวเรือน คือ นายดี ผิวมณี และ นายคล้าย ทองจิตร
ม.4 ตำบลเตาปูน จำนวน 1 ครัวเรือน คือ นายเกษม ฟุ่มเฟือย ม.8 ตำบลเตาปูน จำนวน 3 ครัวเรือน คือ นางไฮ ฟองแก้ว ,นางเป็ง แสนขวาง และนายสมศักดิ์ ใจแก้ว
ม.2 ตำบลเตาปูน จำนวน 1 ครัวเรือน คือ นางสาวทองสุข กาวิน ม.11 ตำบลเตาปูน จำนวน 2 ครัวเรือน คือ นายป๊อก บุญช่วย และนางเหนียม ดวงจันทร์
ม.3 ตำบลหัวเมือง จำนวน 1 ครัวเรือน คือ นางสาวละมุด อาณาเขต

สำหรับประชาชนที่ได้รับมอบสิ่งของในครั้งนี้ ต่างขอบคุณนายอำเภอสอง นายกิติพัฒน์ กะวัง นางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.สอง และนางวันเพ็ญ บุญยืน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสอง กำนัน-และผู้ใหญ่บ้านและอสม.ทุกท่าน ที่เป็นตัวแทนนำสิ่งของมามอบให้ในครั้งนี้

Advertisement
Continue Reading
Advertisement