Connect with us

ข่าว

บก.คฟป.ทภ.3 สน. รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน เริ่มมีปัญหาต่อสุขภาพ

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่ 15 มกราคม 2564 ช่วงเช้าที่ผ่านมา คุณภาพอากาศมีค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 31 – 73 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ระหว่าง 44 -100 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ระหว่าง 50 – 157 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพะจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์และจังหวัดอุทัยธานี

Published

on

ผู้สื่อข่าว : เหม.กาญจนา ประชาสัมพันธ์กองทัพภาค ๓

ด้าน พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ามอบหมายให้ กอ.รมน.จว.ทุกจังหวัดดำเนินการตรวจสอบจุดความร้อนและค่าฝุ่นละออง ในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากในขณะนี้ จุดความร้อนและค่าฝุ่นละอองเกิดขึ้นจำนวนมาก

ขณะที่ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม รอง หน.ส่วนปฏิบัติการ บก.คฟป.ทภ.๓ สน. ร่วมประชุม/ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.จว.ชม.) ผลการประชุม สภาพจุดความร้อนจากดาวเทียม VIIRS ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มี 47 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานเพิ่มขึ้น 5 จุด แต่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีจำนวนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เนื่องจากสาเหตุขั้นต้นมาจาก มวลอากาศเย็นจากจีนตอนใต้ทำให้อุณภูมิลดลง ทำให้ความสามารถการยกตัวของอากาศมีน้อยมาก ความกดอากาศสูง รวมถึงมีการสะสมของฝุ่นควัน จากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในห้วง 2-3 วันที่ผ่านประกอบกับการระบายอากาศมีน้อย จึงทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น จากการพยากรณ์คาดว่าในช่วงบ่ายระบบการระบายอากาศจะเริ่มดีขึ้นจะทำให้ฝุ่นละอองระบายออกไปได้ดีลดความเข้มข้นลงได้ กับวันพรุ้งสภาพอากาศจะคล้าย ๆ กัน แต่ในวันที่ 17 สภาพอากาศจะกดตัวลงมาอีก
ในส่วนของ กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. รายงานผลการเกิดจุดความร้อนจากดาวเทียม ระบบ VIIRS บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564 จังหวัดลำปาง จำนวน 25 จุด ในพื้นที่ 8 อำเภอ (อ.แจ้ห่ม 6 จุด, อ.วังเหนือ 4 จุด, อ.เถิน 3 จุด, อ.แม่พริก 3 จุด. อ.งาว 3 จุด, อ.เมืองลำปาง 3 จุด, อ.เกาะคา 2 จุด และ อ.เมืองปาน 1 จุด) แบ่งเป็นเขตป่าสงวน 19 จุด, ป่าอนุรักษ์ 4 จุด, เขต สปก.1 จุด และ พื้นที่ทางการเกษตร 1 จุด ปัจจุบันหน่วยในพื้นที่ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่เกิดจุด Hotspot เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.รายงานสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ห้วง 1 – 15 ม.ค. 64 พบ จุด Hot Spot (VIIRS) สะสมเดือน ม.ค. 64 จำนวน 139 จุด (แบ่งเป็น ป่าอนุรักษ์ 7 จุด, ป่าสงวนฯ 38 จุด, เขต สปก. 23 จุด, พื้นที่เกษตร 60 จุด, เขตชุมชน 11 จุด)
ขณะที่ สบอ.11 จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบจุด hotspots ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2 จุดร่วมกับศูนย์ฯ ที่ 10 พบพื้นที่ถูกไฟไหม้ จุดที่ 1จำนวน 30 ไร่ จุดที่ 2 จำนวน 20 ไร่ ชนิดป่า ป่าเต็งรังพบไฟดับแล้ว

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่

Advertisement
Continue Reading
Advertisement