Connect with us

ข่าว

สร้างคุณธรรม จริยธรรม! ตำรวจแพร่ จัดบวชเนกขัมมะเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สร้างคุณธรรม จริยธรรม! ตำรวจแพร่ จัดบวชเนกขัมมะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้เข้าถึงหลักธรรม นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และดำรงชีวิต

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่15 ก.ค.62 เวลา09.00น.พ.ต.อ.สุวิทย์ ยอดรัก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได่เป็นประธานเปิดโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่บวชเนกขัมมะสร้างบารมี ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนรุกขชาติวัดพระธาตุช่อแฮ วัดอารมหลวง เนื่องในวันพระสมณอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทางตำรวจภูธรแพร่จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ครูตำรวจแดร์ในสังกัดได้ศึกษาธรรมขัดเกลาจิตใสให้ดีขึ้น เพราะตำรวจชุมชนสัมพันธ์ต้องคลุกคลีอยู่ใกล้ชิดประชาชน และนักเรียน ต้องมีพรหมวิหารสี่ที่นำไปปฎิบัติ และเป็นการจรรลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพราะเป็นผู้มาปฏิบัติศีล ศึกษาธรรมจากท่านพระครูวัดพระธาตุช่อแฮอารามหลวง ผู้ประศิษศาสตร์วิชาให้ความรู้ธรรม การฝึกสมาธิวิปัสนากรรมมัฎฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่ดี ที่ตำรวจจะได้มี เมตตา กรุณา มุฒิตา อุเบกขา ปารมี ต่อไป

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

Continue Reading
Advertisement