Connect with us

การศึกษา

ปตท.สผ. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1

ปตท.สผ. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 ประจำปี 2562 กว่า 11.7 ล้านบาท และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตอำเภอลานกระบือกว่า 3.5 ล้านบาท

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวกำแพงเพชร  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ 80 พรรษา เทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2562 ประกอบด้วยทุนการศึกษาแก่ นักเรียนในเขตอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และบุตรข้าราชการตำรวจในเขตอำเภอลานกระบือและอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 702 ทุน และทุนการศึกษาเพชร เอส 1 ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 10 ทุน แก่นักเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติ นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย นายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้ ปตท.สผ. ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 11.7 ล้านบาท

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเขตอำเภอลานกระบือ อีกกว่า 3.5 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. โครงการถนนปลอดภัยเพื่อชาวลานกระบือ แก่ อบต.ลานกระบือ อบต.บึงทับแรต และ เทศบาลตำบลลานกระบือ แห่งละ 1 ล้านบาท รวม 3,000,000 บาท 2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬาป้องกันยาเสพติด แก่ อำเภอลานกระบือ 380,000 บาท 3. โครงการปรับปรุงสวนร่มเกล้า แก่ อำเภอลานกระบือ 100,000 บาท 4. โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แก่ อำเภอลานกระบือ 60,000 บาท

Advertisement
Continue Reading
Advertisement