Connect with us

ข่าว

ลำปาง มทบ32 จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ

มทบ32 จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 , 3 และ 4 ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง

Published

on

เรียบเรียงโดย อัมรินทร์ วะนะวิเชียร / หน.ศูนย์ข่าวภาคเหนือ.
ขอขอบคุณภาพข่าว.กองกิจการพลเรือน มทบ.32 ลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 62 เวลา 08.30 น. โดย พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.32/ผอ.อผศ.ลำปาง เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ให้บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 , 3 และ 4 ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ จำนวน 59 ทุน (ทุนประเภทต่อเนื่อง 58 ทุน และ ทุนการศึกษาประเภทปีเดียว จำนวน 1 ทุน) ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 590,000 บาท โดยมี คุณมุกดา ท้วมเสม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.32 พร้อมด้วย ผอ.รร.ลำปางกัลยาณี และ ผอ.รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมมอบทุนในการศึกษาครั้งนี้ฯ

ทั้งนี้ พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.32 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้ทุนการศึกษาในวันนี้ เป็นการให้โอกาสแก่เด็กที่จะได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อที่ในภายภาคหน้าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โดยเน้นย้ำให้ผู้ที่เข้ารับทุนการศึกษา ให้ตั้งใจเรียนและแสวงหาความรู้ให้มากขึ้น มีจริยธรรม เป็นลูกที่ดี รู้จักการครองตนและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และรู้จักการใช้เงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป.

Continue Reading
Advertisement