Connect with us

ข่าว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการป้องกัน เยียวยา เหยื่ออาชญากรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการป้องกัน เยียวยา เหยื่ออาชญากรรม และการป้องกันแก้ไข ผู้กระทำความผิดและลดการกระทำความผิดซ้ำ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : พรรณณีย์ มูลเทศ ผู้สื่อข่าวพะเยา
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ในการป้องกัน เยียวยา เหยื่ออาชญากรรม และการป้องกันแก้ไข ผู้กระทำความผิดและลดการกระทำความผิดซ้ำ เสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือในการอำนวยความยุติธรรมร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยา รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมระดับจังหวัด

วันนี้ (19 มิ.ย.62) นางศิริพร ผาสุกดี ยุติธรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ในการป้องกัน เยียวยา เหยื่ออาชญากรรม และการป้องกันแก้ไข ผู้กระทำความผิดและลดการกระทำความผิดซ้ำ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนจังหวัดพะเยา และการอำนวยความยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือในการอำนวยความยุติธรรมร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน สถาบันทางการศึกษา มูลนิธิช่วยเหลือประชาชน และนักประชาสัมพันธ์ของสื่อช่องทางต่างๆ อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมระดับจังหวัด

โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน โรงเรียนในพื้นที่ มูลนิธิด้านการช่วยเหลือ กู้ภัยจังหวัดพะเยา มูลนิธิและองค์กรภาคเอกชน สมาคมในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้