Connect with us

ข่าว

จังหวัดแพร่ “เปิดงาน” มหกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรปลอดภัย ของดีจังหวัดแพร่ประจำปี 2566

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 11 กันยายน 2566 ที่กาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน “งานมหกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรปลอดภัย ของดีจังหวัดแพร่” ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน โดยมี นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีและงานนี้ นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีในงานนี้ด้วย

จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรปลอดภัย ของดีจังหวัดแพร่” ประจำปี พ.ศ. 2566 ระว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ กาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ การจัดงานดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดีวิถีใหม่ เกษตรปลอดภัย สู Next Normal” เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร

ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ส่งเสริมเครือข่ายระดับจังหวัด ให้เกิดการสนับสนุน การจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดเกษตรกร อาจเชื่อมโยงเกษตรกรในเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรที่แตกต่างกันตามชนิดพืชและศักยภาพที่แตกต่างกัน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และเพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินงานสู่ความเข้มแข็ง มั่นคงและ ยั่งยืนร่วมกันและเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าคุณภาพปลอดภัย จากเกษตรกรโดยตรงอีกด้วย เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่อง ทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ที่ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในตลาดเกษตรกรและ ขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น เช่น ตลาดในกลุ่ม Moder Tread , HORECA, Online market ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า หรือเชื่อมโยงตลาดอื่น และเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้แก่ผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้น

Advertisement

ภายในงานพบกับ กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
50 ร้านค้า แบ่งเป็นบุธจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 30 คูหา บูธจำหน่ายสินค้าของดีเมืองแพร่ จำนวน 20 คูหา การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เวทีเสวนาเรื่องการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสาธิตต่างๆ การแข่งขันทำอาหาร เมนู “ยำส้มโอ ลาโก้” และ “น้ำย้อยแซ่บทรวงสไตล์คนแพร่” กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงบันเทิงบนเวทีจากศิลปิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ร่วมลุ้นรับรางวัล Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ อีกมามาย ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สินค้าเกษตร สู่สุขภาพดีวิถีใหม่ จังหวัดแพร่

Continue Reading
Advertisement