Connect with us

ข่าว

อัตลักษณ์ผ้าตีนจกแม่แจ่ม “ลายหงส์ในโคม”

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมต่อยอดผ้าตีนจกแม่แจ่ม “ลายหงส์ในโคม” ลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าตีนจก

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมต่อยอดผ้าตีนจกแม่แจ่ม “ลายหงส์ในโคม” ลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ จัดทำข้อมูลองค์ความรู้เรื่องผ้าทอตีนจกแม่แจ่ม โดยได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เครือข่ายช่างทอผ้าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และเครือข่ายผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าตีนจกแม่แจ่มลายดั้งเดิม รวมถึงลายที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยรวม และจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม รวมถึงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตีนจกแม่แจ่ม ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าตีนจกของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คงอยู่ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผลักดันผ้าตีนจกให้เป็นซอฟพาวเวอร์ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

Advertisement

ภายในกิจกรรม มีการบรรยายและสาธิตเทคนิคการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และ Workshop การวางลายเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระเป๋า และการต่อยอดผ้าตีนจกแม่แจ่ม “ลายหงส์ในโคม” ลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ตัดแบบ พับรูปทรง และเลือกลวดลายต่าง ๆ ตัดแปะลงบนต้นแบบประเป๋าตามความชอบ เพื่อให้เกิดรูปแบบกระเป๋าที่ไม่ซ้ำใคร

Continue Reading
Advertisement