Connect with us

ข่าว

ผวจ.อุตรดิตถ์ เปิดเทศกาลกินเจศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 25 กันยายน 2565ที่บริเวณศาลเจ้าปั๊ก เก็ก โกวเบี๊ย ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายสรุพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัด นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดเทศกาลกินเจ ณ ศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย ถนน อินใจมี ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

โดยมี นายจิรพงย์ ติลภัทร ประธานศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย พร้อมด้วย คณะกรรมการเถ่านั้งรุ่นที่ 62 คณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายพิษณุ ลาภกิจชัยเจริญ ประธานหอการค้าฯและคณะกรรมการหอการค้าและคณะกรรมการ YEC นาย นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปุณยภรณ์ ประดับศุข รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่กินเจ เข้าร่วม สำหรับศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี้ย เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 100 ปี เป็นที่นับถือและศรัทธาของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มาอย่างช้านาน ได้จัดกิจกรรมเทศกาลกินเจ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณี และ วัฒนธรรมที่ดีของชาวไทยเชื้อสายจีนในการรักษาศีล ละเว้นอบายมุข และ สิ่งมึนเมา โดยตั้งอยู่ในหลักธรรม 2 ประการ คือ ดำรงชีวิตโดยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และดำรงชีวิตอยู่ได้โดยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นคณะกรรมการศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย คณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีน เพื่อหวังที่จะยกระดับเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น และจัดต่อเนื่องทุก ๆปี จนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วประเทศโดยในงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ. 2565 ทางผู้จัดงานได้จัดโรงทาน เพื่อบริการอาหารเจให้กับประชาชนรับประทานฟรีเป็นเวลา 10 วัน รวม 28 มื้อเริ่มตั้งแต่เย็น วันที่ 25 กันยายน จนถึงเย็น วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565ในการจัดงานเทศกาลกินเจในครั้งนี้ นอกเหนือจากการได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆที่กล่าวข้างต้น ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ห้างร้านต่างๆ และ ผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ และ สิ่งของต่างๆ มาในงานครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงานและทุกภาคส่วน

Advertisement
Continue Reading
Advertisement