Connect with us

ข่าว

สภาเด็กและเยาวชน ต.เหมืองหม้อ “แบ่งปันความสุข” จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าคุณธรรมแบ่งปันความสุขฯ ให้พี่น้องชาวตำบลเหมืองหม้อ

บรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอยู่ในช่วงหน้าฝน ที่ผ่านไปทางไหนก็จะพบเห็นความเขียวขจีและอากาศที่เย็นสบายตา แต่ที่ตระการตามากกว่านั้นก็คือทะเลหมอกที่มีให้เห็นเกือบทั้งวันชนิดที่ใครก็ไม่สามารถผ่านไปได้

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเหมืองหม้อ จัดกิจกรรมกิจกรรมผ้าป่าคุณธรรมแบ่งปันความสุขจากพี่ให้น้องชาวตำบลเหมืองหม้อ จุดประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาขนได้ร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยการร่วมบริจาคของให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก กลุ่มเปราะบางและในครอบครัวที่มีฐานะยากจน และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ตำบลเหมืองหม้อ คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเหมืองหม้อ นำโดย นายสุวภร ผิวบัวคำ กำนันตำบลเหมืองหม้อ นางเครือวัลย์ ปัญญาไวย (ดีเจปอนด์) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านสำเภา พร้อมฝ่ายปกครองและผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องประชาชนตำบลเหมืองหม้อ ร่วมทำบุญในกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายพรมมา คำแปน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ประธานที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ และประธานในพิธี

Advertisement
Continue Reading
Advertisement