Connect with us

ข่าว

สพป.แพร่ เขต 1 นำ”ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” พัฒนาวัดพระธาตุช่อแฮเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ พระรามหลวง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยอนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ และนายพิทักษ์ กาวีวน รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จำนวน 250 คน ร่วมพัฒนาวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เพื่อสนองนโยบายของ จ.แพร่ ที่ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนปีขาล 2565 (Year of Tiger 2022) และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและยกระดับด้านการท่องเที่ยว และการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน มีส่วนร่วมตามปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมปีขาล ในปี 2565 นี้ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีขาลหรือปีเสือด้วย

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดทำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ และเป็นการสมโภชงานรวมพลคนปีขาลซึ่งวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีขาลหรือปีเสือ

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ เจริญพรว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสพป.แพร่ เขต 1 นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาช่วยพัฒนาวัดพระธาตุช่อแฮ ซึ่งทางวัดกำลังบูรณะองค์พระธาตุช่อแฮ และพระอุโบสถ มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมากราบไหว้องค์พระธาตุช่อแฮ การมาพัฒนาวัดเป็นการเสริมสร้างให้วัด มีความสะอาด สวยงาม ให้สมกับเป็นวัดท่องเที่ยวของจ.แพร่ จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ด้วย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement