Connect with us

ข่าว

“รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมว. เกษตร ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ บ้านแม่ยุ้น อ.เด่นชัย พบปะเกษตรกร พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัย

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ บ้านแม่ยุ้น ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ นำส่วนราชการ ประชาชนและเกษตรกรให้การต้อนรับ
โดยปลัดจังหวัดแพร่ รายงานว่า จากสถานการณ์อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 26 – 29 กันยายน 2566 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักหลายแห่ง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตร โดยได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ 34 ตำบล 192 หมู่บ้าน 2,402 ครัวเรือน โดยได้รับผลกระทบ ด้านการเกษตร ประมาณ 2,500 ไร่ ด้านสาธารณะประโยชน์ :ที่พักอาศัย 130 หลัง , ถนน 16 สาย , สะพาน 5
แห่ง , คอสะพาน 5 แห่ง , ฝ่าย 8 แห่ง และ วัด 1 แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ด้านการให้ความช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เข้าไปร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และช่วยประชาชนในการยกสิ่งของหนีน้ำ และช่วยทำความสะอาดบ้าน ถนนทั้งได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเป็นที่ประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ส่วนความเสียหายต่างๆจะได้เร่งสำรวจต่อไปโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและให้ส่วนราชการเร่งสำรวจความเสียหาย ของพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement