Connect with us

ข่าว

สำรวจตลาดขนมเดือนสิบ ที่จะนำไปทำบุญในวันสารทเดือนสิบบุญแรก

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ ผู้สื่อข่าวสงขลา

วันที่ 30 กันยายน 2566 นี้ พบว่า ราคายังคงเดิม เนื่องจากรัฐบาลลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 2บาทเมื่อ 20 ก.ย.66 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ราคาสินค้าต่างๆไม่ขยับตัวสูงขึ้นโดยราคาขนมเดือนสิบ ทั้งขนมลา ขนมต้ม ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้าและขนมเทียน ยังคงอยู่ที่ราคาเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา

วันนี้ (27 ก.ย.66) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจราคาสินค้าในตลาดทรัพย์สินพลาซ่า อ.เมือง จ.สงขลา ในช่วงเทศกาลวันสารทเดือนสิบบุญแรก ที่กำลังจะมาถึง ในวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้ พบว่า ราคาสินค้าโดยเฉพาะราคาขนมเดือนสิบ ทั้งขนมต้ม ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมพองขนมบ้าและขนมเทียน ยังคงอยู่ในราคาเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ไม่มีการปรับราคาขึ้น แต่อย่างใด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีการลดราคาน้ำมันดีเซลลง ลิตรละ 2 บาท ซึ่งเป็นผลทำให้ราคาค่าขนส่งต่างๆลดลง ส่งผลทำให้ราคาสินค้าไม่มีการปรับราคาสูงขึ้นแต่อย่างใด

สำหรับราคาขนมเดือนสิบ ราคายังคงเดิม ขนมต้มราคาร้อยละ 400 บาท ขนมเจาะหู ราคาร้อยละ 120 บาท ขนมเทียนอันละ 4 บาท ขนมพอง ชิ้นละ 4 บาท และขนมลากิโลกรัมละ 140 บาท ซึ่งยังคงเป็นราคาเดิม และที่จัดเป็นชุดมีขนมครบทุกชนิด ชุดละ 35 บาท ส่วนราคาผลไม้ องุ่นไร้เมล็ด กก.ละ 100 บาท ส้มไต้หวัน กก.ละ 100 บาท แอปเปิลผลละ 35 บาท

Advertisement

และคาดว่า ในวันจ่ายวันสารทเดือนสิบบุญแรก ในวันที่ 29 กันยายน 2566ก็จะไม่คึกคักเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ประชาชนจะออกมาจับจ่ายซื้อขนมเดือนสิบไม่มากและซื้อแบบประหยัด เพื่อเป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรม การทำบุญเดือนสิบให้สามารถคงอยู่ตลอดไป

สำหรับวันสารทเดือนสิบประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจการทำบุญเดือนสิบครั้งที่ 2 มากกว่าซึ่งถือเป็นการทำบุญใหญ่คือ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม 2566

ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2466 เป็นต้นมา ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์โดยมีการ ผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชน และญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ตนต้องจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกภูมิในวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้น ก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้น 2 ครั้ง คือ ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 และวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี แต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมทำบุญกันมาก จะเป็นการทำบุญครั้งที่ 2 ถือเป็นการทำบุญใหญ่คือ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

Advertisement