Connect with us

ข่าว

นครปฐม แลนมาร์คแห่งใหม่ดอกปอเทืองนับสิบไร่บานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มทุ่งสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

Published

on

ผู้สื่อข่าว : กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าวนครปฐม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์คแห่งใหม่ที่กำแพงแสนปอเทืองบานสะพรั่งเต็มทุ่ง ประชาชนนักท่องเที่ยวผ่านมาถ่ายภาพเช็คอินชมทุ่งดอกปอเทือง ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม หน้าค่ายลูกเสืออ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ออกดอกบานสะพรั่งไปถึงเดือนตุลาคม 2565 นักท่องเที่ยวเข้ามาชมและถ่ายรูปคู่กับดอกปอเมืองได้ทุกวัน โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินได้จัดทำป้ายเอาไว้เพื่อให้ทุกท่านได้เก็บภาพความสวยงามของดอกปอเทืองอีกด้วย

ทางด้านนายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมทำการเกษตรมาหลายปีซึ่งทางสถานีได้มองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ควรปรับปรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุทางสถานีที่ดินนครปฐมได้นำปอเทืองมาปลูกเพื่อปรับปรุงลงดินซึ่งในช่วงนี้ต้นปอเทืองได้ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามเต็มทุ่งและก็เป็นแปลงสาธิตให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือผู้คนนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาเยี่ยมชมถ่ายภาพคู่กับดอกปอเทืองก่อนที่ทางสถานีที่ดินนครปฐมจะทำการไถกลบลงดินเพื่อทำเป็นปุ๋ยต่อไป

ในส่วนนี้ก็จะเป็นแลนมาร์คแหล่งท่องเที่ยวอ.กำแพงแสน จ.นครปฐมทางสถานีที่ดินนครปฐมได้พัฒนาที่ดินแปลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ดูงานเกี่ยวกับการปรับปรุงดินให้เกษตรกรหรือบุคคลนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพคู่กับดอกปอเทืองที่บานสะพรั่งและความสวยงามของทุ่งปอเทืองและพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เป็นแปลงสาธิตและเป็นจุดแลนมาร์คในการมาเที่ยวชมทุ่งปอเทืองทุกๆปีทางสถานนีที่ดินนครปฐมขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาชื่นชมความสวยงามของดอกปอเทืองที่บานสระพรั่งเต็มทุ่งปอเทืองได้จนถึงเดือนตุลาคม 2565อีกด้วย

Advertisement

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดทำแปลงการปรับปรุงบำรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)พื้นทีประมาณ60ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ กรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมชวนเที่ยวชมทุ่งดอกปอเทือง ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งบนเนื้อที่กว่า 10ไร่
ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม หน้าค่ายลูกเสือกำแพงแสน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสนจ.นครปฐม

ซึ่งจะออกดอกบานไปถึงเดือนตุลาคม สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้ามาชมและถ่ายรูปได้ทุกวัน โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินได้จัดทำป้ายไว้เพื่อให้ทุกท่านได้เก็บภาพไว้อย่างสวยงามปอเทืองสวยดี มีประโยชน์มากลันต่อการปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยให้ดินดีใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีในโตรเจนสูง รวมถึงสารอาหารอื่นด้วยอีกทั้งเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลายอีกทั้งในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี ทางสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จะทำการหว่านแปลงปอเทืองให้ออกดอกบานสะพรั่ง

อีกครั้ง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเป็นวันดินโลก World Soil Day)เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน
และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

Advertisement

Advertisement
Continue Reading
Advertisement