Connect with us

ข่าว

จังหวัดแพร่ “รวมพลังคนแพร่แก้จน”‘ นำทีมโดย พ่อเมืองแพร่ ลงพื้นที่ ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ที่ ม.8 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ฯ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ บ้านเลขที่ 136/1 หมู่ 8 ตำบลห้วยมัา อำเภอเมืองแพร่ เป็นบ้านของ “ยายพี” หรือนางพี โสมภีร์ ที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่และมิติด้านรายได้ ซึ่งทาง นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางณัฐธยาน์ โปธิมา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นติดตามครัวเรือนเป้าหมายTPMAP ทั้งนี้พันเอก สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.รมน. จังหวัดแพร่(ท) และนางเมตตา อนุศาสนกุล สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามดังกล่าว

โดยลงพื้นที่ติดตามครัวเรือน ยายพี หรือนางพี โสมภีร์ ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่และมิติด้านรายได้ ซึ่งมีการช่วยเหลือเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน โดยได้งบประมาณซ่อมบ้านผู้สูงอายุจากพมจ.แพร่ และได้รับการสนับสนุนด้านแรงงานและงบประมาณเพิ่มเติมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยมีนายสมบัติ มะโนนัย นายก อบต.พร้อมคณะบริหาร ฝ่ายสภา นายมนู มหิงสา กำนันตำบลห้วยม้า และผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในท้องที่ และนอกจากนี้ยังมีการมอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทยจากแอพพ้นภัย จำนวน 4 ครัวเรือน ด้วย

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เน้นย้ำให้ทำงานเชิงบูรณาการเน้นความรักความสามัคคีของชุมชน ทั้งภาครัฐ-เอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนเป็นรูปธรรม สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอยู่รอดแล้ว นำไปสู่ระดับความพอเพียงและยั่งยืนต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement