Connect with us

ข่าว

ลำปาง-บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

Published

on

พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ พร้อมคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ คุณประภาส แก้วพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการรัฐกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคเหนือ และคณะจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ในโอกาสสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๑๐๐, ๐๐๐ ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ที่มาเยี่ยมชมบ้านป่องนัก หรือ พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ด้วย “อาคารพลับพลาที่ประทับแรม โรงทหารนครลำปาง”หรือชื่อที่ประชาชนทั่วไปคุ้นหูคือ “บ้านป่องนัก” เป็นสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์สำคัญและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของลำปางที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๘ ด้วยงบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นที่ประทับแรมสำคัญของ ๒ พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมณฑลพายัพ ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๑

Advertisement

เรือนป่องนัก มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน สถาปัตยกรรมแบบยุโรปคลาสิกและสถาปัตยกรรมแบบไทย เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น มีหน้ามุก ๕ เหลี่ยม จำนวน ๕ มุก มีช่องลมลายฉลุแบบขนมปังขิง และความโดดเด่นของจำนวนหน้าต่างที่มีถึง ๒๕๐ บาน และช่องหน้าต่างกว่า ๔๖๙ ช่อง ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ทั้งทางสถาปัตยกรรม และทางเรื่องราวประวัติศาสตร์ จึงมีความโดดเด่น และเปรียบเสมือนอีกสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ภายในเขตทหาร.

Continue Reading
Advertisement