Connect with us

ข่าว

ผวจ.พังงา ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า

Published

on

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า เพื่อตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก (หนองมูลตะกั่ว) (ระยะที่ 2) ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 45.436 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 47% โดยมีนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง ได้นำตรวจพื้นที่

จากนั้นได้เดินทางไปที่บริเวณพื้นที่เตรียมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา (The Park Khaolak) โดยมีนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย

“เดอะปาร์ค เขาหลัก” แห่งนี้ ได้นำพื้นที่รกร้างกว่า 40 ไร่ มาพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การกีฬา นันทนาการ สถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนของประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว โดยจะมีการก่อสร้างอาคารศูนย์กลางการท่องเที่ยว ลานจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ พื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย ร้านค้าชุมชน ลานชมวิว ทางเดินลอยฟ้า ซึ่งเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โครงการนี้จะเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก ให้เป็นศูนย์กลางนันทนาการชายฝั่งของจังหวัดพังงาที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวพังงาได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement