Connect with us

ข่าว

ชัยภูมิ เร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ รับมือช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน

ชัยภูมิ เร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ รับมือช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานตามโครงการ บำรุงรักษา ระบบจ่ายไฟเพื่อลดค่า SAI FI และ SAI DI ในพื้นที่ กฟจ.ชัยภูมิ

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าวชัยภูมิ  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการ บำรุงรักษา ระบบจ่ายไฟเพื่อลดค่า SAI FI และ SAI DI ในพื้นที่ กฟจ.ชัยภูมิ เพื่อป้องกัน การเกิดปัญหา ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้ากระพริบ ในพื้นที่ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ในช่วงทเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท่องเทียวของจังหวัดตามมาในอนาคต

ที่ บริเวณโรงแรมเทพสถิตวิวล์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายศุภฤกษ์ น้อยสุวรรณ ปลัดอำเภอเทพสถิต เป็นประธานเปิดโครงการ บำรุงรักษาระบบจำหน่ายเพื่อลดค่า SAI FI และ SAI DI ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบูรณาการร่วมระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนาย สริยะ ธีระวาส รฝ.วบ.ฉ.3 ผู้จัดการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคทุกสาขาพร้อมเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชัยภูมิ นายก เทศบาลตำบลวะตะแบก นายกองค์การบริส่วนตำบลบ้านไร่และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วพร้อมเจ้าหน้าที่แต่ละตำบลและ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับและร่วมดำเนินกิจกรรม

นาย สริยะ ธีระวาส รฝ.วบ.ฉ.3 กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นนี้มา เนื่องมาจากการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเรื่องไฟดับไฟกระพริบ จึงได้เร่งดำเนินกิจการตามโครงการดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเพราะอาจมีปัญหาเรื่องไฟดับไฟตกอาจส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ค่อยดี ซึ่ง จะส่งผลถึงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวม หากมีการแก้ไขได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ดีขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิและประเทศ ให้ดีขึ้น โดย โครงการดังกล่าว เป็นการร่วมมือระหว่างชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนการไฟฟ้าและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา ได้ดำเนินการ อย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้ก็ได้มาจัดกิจกรรมที่อำเภอเทพสถิตจากเดิมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาก็มีภารกิจในการก่อสร้างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคอีสานตอนล่างนั่นก็คือ เขต นครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ โดยในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาค่อนข้างมากทำให้ระบบจำหน่ายการไฟฟ้าที่พลาดไปตามแนวถนนอยู่ใกล้กับต้นไม้อย่างดี จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฝนตกฟ้าคะนองลมกรรโชกจึงมักจะเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้งจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยเฉพาะเวลาค่ำคืน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้คำนึงถึงปัญหาเช่นนี้ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเพื่อลดค่า SAI FI และ SAI DI ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิขึ้น เพื่อลดปัญหาไฟดับไฟกระพริบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิโดยการตรวจสอบระบบรักษาระบบจำหน่าย เป็นระยะทาง 74 วงจรกิโลเมตรซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้ 1 เปลี่ยนลูกถ้วยก้านตรงชำรุด ตัดกิ่งแต่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ปักเสาแซมไลน์ แรงสูง 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกรณ์หัวเสา เปลี่ยนคอน คอร.ชำรุด แก้ไขสายแรงสูงชำรุด ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน โดยการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็จะช่วยลดปัญหาไฟดับไฟกระพริบในพื้นที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและของประเทศในครั้งนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement