Connect with us

ข่าว

นายอำเภอเกาะลันตา พร้อม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เร่งเก็บกวาด ดินโคลน และ บ้านเรือนของชาวบ้านที่น้ำท่วมขัง

นายอำเภอเกาะลันตา นายกอบต.ศาลาด่าน พร้อม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ เร่งเก็บกวาด ดินโคลน และ บ้านเรือนของชาวบ้านที่น้ำท่วมขังเบื้องต้นใน 3 ตำบลได้รับผลกระทบประมาณ 50 ครัวเรือน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : มโนธรรม ใจหาญ ผู้สื่อข่าวกระบี่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ช่วงตลอดช่วงเช้าและช่วงบ่ายวันนี้ หน่วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ นำโดย นายสมบูรณ. ์เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตาพร้อมด้วยนายกอบต. ศาลาด่าน. และที่เกี่ยวข้อง ได้ลงให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านเรือนน้ำท่วมขัง จากผลกระทบฝนตกต่อเนื่องเมื่อวันที่ 18 และ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนหลายหลังและจำนวน 1 หลังดินโคลนสไลด์ลง เข้าบ้านโดยเร่งนำเครื่องมือทำการเก็บกวาดดินโคลน และบางหลังต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วยสูบออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่านอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ นายสมบูรณ์. เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังน้ำลดและเส้นทางถนน ในส่วนที่ได้รับผลกระทบสามารถใช้ได้เป็นปกติ ไดแล้ว ได้ ้เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาขณะนี้ มีบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำ ไหลหลาก เข้าบ้านเรือน มีจำนวน ประมาณ 50ครัวเรือน ในพื้นที่ 3 ตำบลคือตำบลศาลาด่าน ตำบลเกาะลันตาใหญ ่และตำบลคลองยาง ในส่วนของตำบลคลองยางเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมขังซ้ำซาก

. เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง จะเป็นผู้รับแจ้งจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ ของแต่ละครัวเรือน และพิจารณาให้การช่วยเหลือ เป็นการเร่งด่วน ในวงเงิน ที่ได้รับ อำนาจ ให้การอนุมัติได้ ของแต่พรบแต่ละแห่งและตามความเป็นจริงของความเสียหาย หากเกินวงเงินที่จะอนุมัติได้ก็จะดำเนินการส่งรายงานไปยังอำเภอใช้งบประมาณของอำเภอหรืองบของจังหวัดเป็นกรณีกรณีไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement