Connect with us

ข่าว

เดือดร้อนหนัก! ชาวบ้านแม่หล่าย ประชาคมเลือกการใช้น้ำจากสูบน้ำพลังไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในการทำนา

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 ที่วัดบุญเจริญ นายอุดร คำพิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 และนางอรสา ยอดสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ทำประชาคม การใช้น้ำจากสูบน้ำพลังไฟฟ้า โดยมีเกษตรกรบ้านบุญเจริญ หมู่ 1- 8 ทั้งนี้เนื่องจากว่า เป็นช่วงฤดูการทำนา ต้องมีการไถหว่านกล้าดำนาแล้วนายอุดร คำพิล กล่าวว่า พี่น้องเกษตรกรทั้งสองหมู่เดือดร้อนเรื่องในการไม่มีน้ำทำนา ประกอบกับช่วงนี้ฝนฟ้าไม่ตก ส่งผลทำให้ฤดูดาลทำนาอาจจะล่าช้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำนา เกษตรกร หมู่ 1และ หมู่ 8 ต.แม่หล่ายฯจึงหันมาใช้น้ำจากสูบน้ำพลังไฟฟ้าแทน ทั้งนี้มีการทำประชาคมเป็นที่เรียบร้อย เห็นพ้องต้องกันใช้น้ำจากสูบน้ำไฟฟ้า โดยสูบจากแม่น้ำยม และวันนี้จึงมีเกษตรกรทั้งสองหมู่ได้มาร่วมกันต่อท่อเพื่อทำการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ

Continue Reading
Advertisement