Connect with us

ข่าว

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย 11 คน นาคราชคัพ ครั้งที่ 3 /2562

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย 11 คน นาคราชคัพ ครั้งที่ 3 /2562 ส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ด ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประชาชนชาย 11 คน นาคราชคัพ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายชุติพล (เฉลิม)สารแปง นายกเทศนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอยเป็นประธานจัดการแข่งขัน นายกฤษดา แซ่โกย กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยวอเตอร์พลัส จำกัด หรือ “น้ำดื่มนาคราช”ให้การสนับสนุน นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ ปลัดอาวุโส อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน นายชุติพล (เฉลิม)สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย กล่าวว่า เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับชมฟุตบอลอำเภอดอยสะเก็ด และบริษัทไทยวอเตอร์พลัส จำกัด หรือ “น้ำดื่มนาคราช” ได้ร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีของทุกฝ่าย ในอันที่จะจัดการการแข่งขันฟุตบอล “ดอยสะเก็ดนาคราชคัพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ดได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา ร่วมเชียร์ ร่วมชม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาฟุตบอลของอำเภอดอยสะเก็ด ให้มีมารฐานยิ่งขึ้นทั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 12 ทีม ทำการแข่งขัน 12 แมต ในทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาค 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม การจัดการแข่งขันฟุตบอล “ดอยสะเก็ดนาคราชคัพ”ครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นอย่างดียิ่ง

Advertisement
Continue Reading
Advertisement