Connect with us

ข่าว

ม.พะเยาค้นพบพืชชนิดใหม่ “พิศวงตานกฮูก”

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ปัณณวิทย์ อยู่ดี ผู้สื่อข่าวพะเยา

วันที่ 20 ต.ค 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.พะเยาค้นพบพืชชนิดใหม่ “พิศวงตานกฮูก”พิศวงตานกฮูก ถูกค้นพบโดย ดร.กนกอร ศรีม่วง นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยพะเยา และ นายสุชาติ จันทร์หอมหวล ช่างภาพอิสระ เบื้องต้นจากการค้นพบยังไม่ทราบว่าเป็นพืชชนิดใด จึงทำการเก็บตัวอย่าง และบันทึกภาพ ส่งให้ รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทำการวิจัยต่อ จนกระทั่งทราบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของไทย พิศวงตานกฮูก ที่มีชื่อสามัญเรียกว่า พิศวงไทยทอง และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thismia thaithongiana ซึ่งพิศวงไทยทองนี้ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก เท่าหัวไม้ขีด ที่จะออกดอกในช่วงปลายฝนเท่านั้น

ดร.กนกอร ศรีม่วง นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “พิศวงตัวนี้จริง ๆ ชื่อพิศวงไทยทอง ที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้กับ ดร.อบฉันท์ ไทยทอง ซึ่งเป็นปูชนียบุคคล ของวงการพรรณไม้ของไทย แต่ด้วยหน้าตาของพืชชนิดนี้ เวลาถ่ายรูปออกมาหน้าตาละม้ายคล้ายกับนกฮูก จึงถูกเรียกว่า พิศวงตานกฮูกไปโดยปริยาย พืชชนิดนี้เป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดิน และมีระบบนิเวศหรือการดำรงชีวิตอย่างสลับซับซ้อนกับพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ หรือความสมดุลของป่าแห่งนี้ ซึ่งในอนาคตหากมีโอกาส ก็อยากจะศึกษานิเวศวิทยาของพืชชนิดนี้ ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ อย่างไร เนื่องจากพืชชนิดนี้ ขาดข้อมูลทางด้านวิชาการ รวมไปถึงพิศวงตัวอื่น ๆ ในสกุลนี้ด้วย ซึ่งการดำรงชีวิตของพืชชนิดนี้ ความสัมพันธ์กับพืชชนิดอื่น หรือความสำคัญที่อาจจะซ่อนอยู่ในพืชชนิดนี้ ยังคงทำให้เราแปลกใจ ประหลาดใจ และเป็นปริศนาสมดังชื่อประจำสกุลของเค้า “พิศวง”

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในพิศวงตานกฮูก หากมีโอกาส อยากให้ไปเยี่ยมชมสักครั้ง เพราะพืชชนิดนี้ ขึ้นมาเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนเท่านั้น ฤดูอื่นจะทำการพักตัวเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม การค้นพบในครั้งนี้ส่งผลดีต่อทั้งข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ของไทยและสร้างแรงกระเพื่อมแก่การท่องเที่ยวในอำเภออุ้มผาง จ.ตาก อีกด้วย

Advertisement