Connect with us

ข่าว

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมจังหวัดแพร่

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองอพร่ จังหวัดแพร่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ราษฏรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้กล่าวพบปะกับราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

จากนั้นนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกระทงกรวยดอกไม้ธูปเทียน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายอำเภอเมืองแพร่ กล่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และคณะทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 75 รูปและทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรจำนวน 1,543 ถุง

จากนั้นในเวลา 14.00 น.ไปที่ว่าการอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ ผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวพบปะกับราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกระทงกรวยดอกไม้ธูปเทียน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายอำเภอวังชิ้น กล่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นคณะทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 25รูป และทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรจำนวน 457 ถุง จากการเกิดร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ส่งผลให้ฝนตกในพื้นที่จังหวัดแพร่ในห้วงวันที่ 20-23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง  น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ประสบอุทกภัยรวม  8 อำเภอ 56 ตำบล 288 หมู่บ้าน 3,938 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตร 49,605 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน 11 แห่ง คอสะพาน 9 แห่ง สะพาน 1 แห่ง ฝาย 8 แห่ง พนังดิน 1 แห่ง สันอ่าง 2 แห่ง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1 แห่ง

Advertisement
Continue Reading
Advertisement