Connect with us

การศึกษา

จเด็จ – เกริกศิษฏ์ คว้ารางวัล วรรณกรรมแม่น้ำโขงอวอร์ด ปี 63

มอบรางวัล ให้ จเด็จ – เกริกศิษฏ์ นักเขียนวรรณกรรมแม่น้ำโขงอวอร์ด ปี 2563

Published

on

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย แถลงข่าวและประกาศผลรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง (MERLA) ประจำปี 2563 รางวัลวรรณกรรมนานาชาติลุ่มน้ำโขง หรือ แม่น้ำโขงอวอร์ด (Mekong River Literature Award : MERLA) เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับคนวรรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง จัดขึ้นโดยกองทุนวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีประเทศต่างๆเข้าร่วมคือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ จีน (ยูนนาน) และไทย

ปัจจุบันรางวัลนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และการหารือระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ของสมาคมนักเขียนทุกประเทศในลุ่มน้ำโขง

นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อ่านคำประกาศ  โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2563 (Mekong River Literature Award 2020 (MERLA 2020))  โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้นักเขียนจำนวน 2 คนได้รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2563 ดังนี้

รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ประเภทร้อยแก้ว คือ นายจเด็จ กำจรเดช

Advertisement

รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ประเภทร้อยกรอง คือนายเกริกศิษฏ์ พละมาตร์ เจ้าของนามปากกา พลัง เพียงพิรุฬห์

Continue Reading
Advertisement