Connect with us

ข่าว

“ไปรษณีย์ไทย” ดันผลิตภัณฑ์ของ “ผู้พิการทางการมองเห็น” ส่งขายทั่วประเทศ

Published

on

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ปักจิตปักใจ” ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม…แผ่นดินทอง” ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอด เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยขนส่งวัตถุดิบขึ้นรูปหัตถกรรมให้กับคนตาบอดที่ร่วมโครงการฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมอบส่วนลดค่าส่ง EMS ในประเทศอัตราพิเศษ สำหรับการส่งสินค้าปักจิตปักใจ ให้กับผู้สั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทย พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ไทยแลนด์
โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ปักจิตปักใจ” ปันน้ำใจให้คนตาบอด โดยสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าปักฝีมือคนตาบอด อาทิ กระเป๋าผ้าปัก ผ้าคลุมปัก ปกผ้าปักสำหรับห่อหนังสือ ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม…แผ่นดินทอง” เพื่อช่วยให้ คนตาบอดมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ปักจิตปักใจ” จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนตาบอด ให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดำเนิงานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการเป็นพลังด้วยบริการของไปรษณีย์ไทย ทั้งช่วยขนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตจากสมาคมฯ ไปส่งที่บ้าน
คนตาบอด ช่วยขายสินค้าฝีมือคนตาบอดในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของไปรษณีย์ไทย ตลอดจนเพิ่มสุข เพิ่มรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมผ่านศักยภาพเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยที่เข้าถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และผลักดันเศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เติบโตผ่านเครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไปรษณีย์ไทย ทั้งการขนส่งผ้าปักจากคนตาบอดมาถึงมือเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ ลำพูน น่าน และเชียงราย พร้อมมีแผนขยายการจำหน่ายในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ช่องทางการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมอุดหนุนสินค้า “ปักจิตปักใจ” จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) และเฟซบุ๊ก “Pakjitpakjai” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 และเว็บไซต์www.thailandpost.co.th

Continue Reading
Advertisement