Connect with us

การศึกษา

สำนักงานพัฒนาชุมชนลานกระบือ จัดโครงการสร้างต้นกล้ารักษาต่อยอดภูมิปัญญา

สำนักงานพัฒนาชุมชนลานกระบือ จัดโครงการสร้างต้นกล้ารักษาต่อยอดภูมิปัญญา ข้าวนาโยน ทรัพยากร การท่องเที่ยว นวัตวิถี ลานกระบือ กำแพงเพชร

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวกำแพงเพชร  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

ที่บ้านไร่คันฉ่อง organic farm เลขที่ 81/2 หมู่ที่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ มีตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ ได้จัดโครงการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลลานกระบือ และโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ภายใต้ชื่อโครงการ สร้างต้นกล้า รักษาต่อยอด ภูมิปัญญา ข้าวนาโยน ทรัพยากรการท่องเที่ยว นวัตวิถี ลานกระบือ กำแพงเพชรขึ้น โดยมีนายพีระ คำศรีจันทร์พัฒนาการอำเภอลานกระบือ เป็นประธานเปิดโครงการ และนำเด็กนักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หว่านต้นกล้านาโยน ซึ่งว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ เปิดเผยว่าเด็กๆเหล่านี้ได้ทดลองปลูกข้าว แบบนาโยนด้วยตัวเอง นอกจากจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรม ความอดทน และสร้างความภาคภูมิใจแก่ตัวเองแล้ว ยังได้เรียนรู้ความสมดุลของน้ำ ความสมดุลของดิน และความสมดุลของธรรมชาติ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความทุกข์ยากของคนทำนา ถือเป็นความรู้นอกตำราเรียน ที่ให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

Advertisement
Continue Reading
Advertisement